Catatan Popular

Follow by Email

Jumlah Paparan Halaman

Rabu, 4 November 2009

PBS Pendidikan Moral Tingkatan 4&5(Kertas 2)

Pengenalan

Pentaksiran Berasaskan
Sekolah
merupakan salah satu pentaksiran yang dikendalikan oleh pihak sekolah dan pentaksirannya dilaksanakan oleh guru-guru mata pelajaran secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Demi menjamin kualiti pelaksanaan PBS, mekanisma penataran, penyelarasan dan pemantauan dilaksanakan untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan kesahan skor pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah.

Folio
PENULISAN AKTIVITI:
- TUGASAN HARIAN)
- LAPORAN KERJA AMAL
*MAKLUMAT / DOKUMEN SEBAGAI EVIDENCE/BUKTI
Tugasan Harian
. Menulis karangan berdasarkan isu berkaitan nilai moral / laporan kerja amal

. Menghasilkan 8 tugasan harian / 4 TH + 4 Laporan KA

. Guna kertas A4 dan panjang lebih kurang 250 patah perkataan

. Tulisan tangan

Contoh Isu.
Isu pencemaran alam
Isu penderaan
Pembuangan bayi
Masalah keruntuhan akhlak
Masalah disiplin pelajar
Sambutan Hari Kemerdekaan
Aktiviti bersama keluarga

Apa nak ditulis?

Peranan yang dimainkan
Penglibatan dalam aktiviti
Pengalaman semasa aktiviti
Perubahan sikap
Amalan yang boleh dijadikan pegangan
Kesan
Ulasan dan cadangan

Cadangan tajuk tugasan.
1. Isu pencemaran alam (BP3)
2. Isu penderaan (BP 5)
3. Pembuangan bayi (BP 1)
4. Masalah keruntuhan akhlak (BP 1)
5. Kempen kitar semula (BP 3)
6. Disiplin pelajar (BP 6)
7. Gangsterisme (BP 1)
8. Kebaikan ko-kurikulum (BP 1)

9. Sambutan Hari Kemerdekaan (BP3)
10. Biografi Tokoh-tokoh atau Negarawan
(BP 4)
11. Tanggungjawab insan terhadap alam
sekitar (BP 1)
12. Kepentingan Mematuhi Peraturan Sekolah
(BP 6)
13. Langkah Menangani Kemalangan Jalan
raya (BP 6)
14. Peranan Pertubuhan Antarabangsa (BP 7)

15. Kepentingan Hubungan Antarabangsa
(BP 7)
16. Adat-adat Tradisi atau Pantang-larang
dalam Keluarga (BP 2)
17. Menyediakan Kertas Kerja Projek
Sekolah (BP 5)
18. Akta Melindungi Hak Kanak-Kanak (BP 5)
19. Wawasan 2020 (BP 6)
20. Aktiviti Bersama Keluarga - Hari
Keluarga, Berkelah, Melancong

Tugasan Harian
Gred Kriteria
4 Melaksanakan 8 – 10 tugasan
harian

3 Melaksanakan 5 – 7 tugasan harian

2 Melaksanakan 3 – 4 tugasan harian

1 Melaksanakan 1 – 2 tugasan harian
Laporan Aktiviti Kerja Amal
Kriteria Pentaksiran
AKTIVITI KERJA AMAL
PENYEDIAAN FOLIO
PENGLIBATAN DAN PERANAN
KESAN
PENYEDIAAN BAHAN BUKTI

Aktiviti Kerja Amal
PERKEMBANGAN DIRI - 1 aktiviti

KEKELUARGAAN - 1 aktiviti

ALAM SEKITAR - 2 aktiviti

Nota: calon yang tidak melibatkan diri akan dilaporkan sebagai TIADA penglibatan


GRED KRITERIA

4 4 dan lebih aktiviti daripada bidang yang
berbeza

3 3 aktiviti daripada 3 bidang yang berbeza
atau 3 aktiviti
daripada 2 bidang yang berbeza

2 2 aktiviti daripada 2 bidang berbeza

1 1 aktiviti daripada mana-mana bidang

Penyediaan Folio
Nama
No.k/pengenalan
Angka giliran
Tajuk aktiviti
Tajuk tugasan
Pengumpulan tugasan bersistem- ikut 4.2.2
Lampiran bukti
Kekemasan
GRED KRITERIA

4 Mencakupi 7 - 8 kriteria

3 Mencakupi 5 - 6 kriteria

2 Mencakupi 3 - 4 kriteria

1 Mencakupi 1 – 2 kriteria

PENGLIBATAN DAN PERANAN (daripada pemerhatian & laporan aktiviti)
Menyumbang tenaga

Menyumbang idea

Meluangkan masa

Bertanggungjawab

Rajin

Kerjasama

Kepimpinan

Toleransi

Prihatin

Mengawal keadaanGRED KRITERIA
4 Mencakupi 10 atau lebih kriteria
3 Mencakupi 7 - 9 kriteria

2 Mencakupi 4 – 6 kriteria

1 Mencakupi 1 – 3 kriteria
Kesan Pemerhatian Laporan aktiviti

Insaf

Kesedaran

Iktibar
Kesan
GRED KRITERIA
4 Mencakupi 4 kriteria

3 Mencakupi 3 kriteria

2 Mencakupi 2 kriteria

1 Mencakupi 1 kriteria

Perubahan sikap

Penyediaan Bahan Bukti.

GRED KRITERIA

4 Menyediakan gambar dan sijil
penghargaan atau surat pengakuan bagi
setiap aktiviti yang dijalankan

3 Menyediakan gambar dan sijil
penghargaan atau surat pengakuan bagi
aktiviti yang dijalankan

Penyediaan Bahan bukti

GRED KRITERIA

2 Menyediakan sijil penghargaan
atau surat pengakuan bagi
aktiviti yang dijalankan

1 Menyediakan gambar bagi
aktiviti yang dijalankanGRED
Julat Pemarkahan
PURATA
Abjad
A 3 – 4

B 2 – 2.9

C 1 – 1.9

D TiadaRUJUK BUKU PANDUAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL

Tiada ulasan: