Catatan Popular

Follow by Email

Jumlah Paparan Halaman

Khamis, 22 Januari 2009

Rancangan Tahunan PMO Tingkatan 5

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN LIMA
SEMESTER SATU / DUA

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

NILAI

KANDUNGAN AKADEMIK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

BAHAN BANTU MENGAJAR
CATATAN
03-07/01
1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri
1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan

Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara

Tuhan melihat segala tingkah laku manusia

Kepercayaan beragama dlm kehidupan perlu dikukuhkan

i.Melaksanakan tanggungjawab terhadap Tuhan
ii.Menerima kenyataan bahawa setiap tindakanyg dilakukan akan mendapat pembalasan drpd Tuhan
Menonton tayangan video bertemakan tanggungjawab terhadap Tuhan dan pembalasan Tuhan terhadap setiap tindakan manusia
Video dan tap

10-14/01

1.2 Amanah

Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain
Insan yang amanah dipandang mulia

Perangi rasuah musuh negara

Sentiasa mengamalkan sikap amanah dlm melaksanakan tugas dan kewajipan dgn tdk melibatkan diri dlm gejala rasuah
Mengumpul maklumat dan berbincang tentang cara membanteras rasuah
Forum bertema ‘Cara Menangani Rasuah’
Majalah, Suratkhabar
1.3 Harga Diri
Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan Prinsip hidup mencerminkan identiti diri
Pegangan hidup yg kukuh membentuk maruah diri
Menjaga dan mempertahankan maruah diri
Perbincangan berkumpulan tentang aktiviti penyelesaian masalah sosial remaja
Menyediakan skrip drama yg bertemakan isu sosial remaja dan melakonkannya
Suratkhabar,
Skrip
17-21/01
1.4 Bertanggungjawab
Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna
Sikap bertanggungjawab menjamin masa depan
Perancangan secara bertanggungjawab kunci kejayaan hidup
Merancang masa depan dgn penuh tanggungjawab
Menghasilkan roda masa depan berkaitan kerjaya yg dipilih
Menyediakan senarai perbelanjaan utk masa depan
Risalah kerjaya
1.5 Hemah Tnggi
Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian
Hemah Tinggi membentuk peribadi mulia
Peribadi mulia menjadi ikutan dan disanjung tinggi
Mengamalkan sikap hemah tinggi seperti mana tokoh-tokoh yg berperibadi mulia
Menyediakan buku log tt keperibadian tokoh-tokoh yg boleh dicontohi(ahli fakir dan pemimpin negara)
Mengumpul dan membincangkan kata-kata hikmat tokoh,ahli fakir dan pemimpin negara
Suratkahbar,
Buku rujukan,
Internet
24-28/01
1.6 Toleransi
Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup
Toleransi kunci keharmonian negara
Toleransi membantu merealisasikan dasar negara
Bertolak ansur dan menerima dasar Negara yg dilaksanakan demi keharmonian negara
-Melayari laman web utk mendapat maklumat tt Dasar Pembangunan Nasional dan Dasar ----Kebudayaan Kebangsaan
-Tayangan audio visual mengenai Dasar Pembangunan Nasional dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan
-Reka cipta seni/fesyen yg mencerminkan kepelbagaian budaya
Web Site
Buku rujukan
1.7 Berdikari
Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain
Berdikari menjamin kemajuan negara
Masyarakat berdikari negara maju
Berusaha sendiri sehingga berjaya demi negara
-Menyedia dan membincangkan ‘Goal Setting Task’individu utk mencapai kejayaan dlm politik dan ekonomi
-Kajian kes tt kejayaan negara dlm politik
Suratkhabar,
Majalah
31/01-04/02
1.8 Kerajinan
Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara
Masyarakat yang rajin disanjung tinggi
Sumbangan tamadun silam dlm mencapai kecemerlangan
Bersikap rajin dgn mencontohi kejayaan peristiwa silam sbg panduan utk berjaya
Membuat kajian kes tentang kerajinan individu/masyarakat zaman silam
Buku sejarah
1.9 Kasih Sayang
Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas
Budaya penyayang pegangan hidup
Sikap prihatin menjamin kesejahteraan masyarakat
Mengambil berat dan melibatkan diri dlm menangani pelbagai masalah dlm masyarakat
Tayangan video bertema masalah sosial remaja dan membincangkan cara menangani masalah tersebut
Video dan tap
07-11/02
Cuti Tahun Baru Cina
14-18/02
1.10 Keadilan
Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah
Keadilan teras kesejahteraan negara
Keadilan menjamin pentadbiran kerajaan
Akur dgn prinsip keadilan yg dipraktikkan dlm pentadbiran kerajaan
-Malayari laman web utk mencari maklumat tt pembayaran cukai dan membincangkan maklumat tersebut
-Perbincangan tt rasional prinsip keadilan dlm pentadbiran kerajaan
Web site
1.11 Rasional
Boleh berfikir berdasarkan alas an dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar
Pemikiran rasional penting dalam menangani konflik
Penyelesaian masalah secara objektif dan menyeluruh
Menyelesaikan masalah dgn bijaksana dan konsisten
Perbincangan kumpulan cara-cara menyelesaikan konflik
Majalah
21-25/02
1.12 Kesederhanaan
Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain
Kesederhanaan asas keharmonian hidup
Kesederhanaan menjamin keseimbangan pembangunan negara
Menghargai dan menyokong usaha kerajaan dlm menyeimbangkan pembangunan insan dan fizikal
Kaji selidik tentang kesederhanaan dan keseimbangan pelaksanaan pembangunan insan dan fizikal yg dilaksanakan oleh kerajaan dan swasta
Majalah
2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan
2.1 Kasih Sayang Terhadap Keluarga
Perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga
Sikap prihatin memupuk kasih sayang terhadap anggota keluarga
Tanggungjawab menjaga ibu bapa dan anggota keluarga ialah satu amanah
-Menjaga ibu bapa dgn penuh kasih sayang
-Menjaga anggota keluarga yg memerlukan perhatian
-Mengadakan kempen “Sayangilah Ibu Bapa”dan menghasilkan bahan berkaitan kempen spt slogan,poster,sajak dan esei
-Main peranan sbg anak/anggota keluarga yg sanggup berkorban menjaga kebajikan ibu bapa/anggota keluarga
Poster, risalah
28/02-04/03
2.2 Hormat Dan Taat Kepada Anggota Keluarga
Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni
Hormat-menghormati membentuk peribadi keluarga
Saling menghormati antara anggota keluarga dipupuk melalui asuhan yg baik
Menghormati dan menerima asuhan
-Peribahasa bertajuk”Hukuman yg Membina Merupakan Asuhan yg Baik’
-Sketsa tt interaksi yg bersopan antara anggota keluarga
Sketsa
2.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan
Menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan, adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-temurun dalam keluarga
Tradisi kekeluargaan khazanah budaya bangsa
Pengekalkan tradisi kekeluargaan tanggungjawab bersama
Menghargai dan menjunjung tradisi keluarga sbg khazanah budaya bangsa
-Lawatan ke Arkib Negara utk mendapatkan maklumat tt tradisi kekeluargaan bagi mengekalkan budaya bangsa
-Menyediakan buku log berkaitan dgn tradisi kekeluargaan pelbagai keturunan
Muzium
Arkib Negara
07-11/03
2.4 Tanggungjawab Terhadap Keluarga
Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia, meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga
Keharmonian keluarga mencerminkan anggotanya
Kewajipan terhadap keluarga membentuk kesejahteraan keluarga
-Melaksanakan tanggungjawab sbg anggota keluarga demi menjaga keharmonian keluarga
-Menerima dan menghormati tanggungjawab ibu bapa sbg pemimpin negara
Perbincangan berlandaskan rangsangan audio/visual yg menunjukkan perlunya menghormati ibu bapa sbg pemimpin keluarga dan peranan anggota keluarga dlm menjaga keharmonian keluarga
Radio
3. Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar
3.1 Menyayangi Dan Menghargai Alam Sekitar
Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekitar untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem
Kemampanan alam sekitar untuk kebaikan sejagat
Kemapanan alam sekitar tanggungjawab bersama
Menerima wujudnya badan-badan yg bertanggungjawab terhadap pencegahan eksploitasi sumber dan menyokong usaha-usaha yg dijalankan
Menyediakan kertas kerja/cadangan/poster berkaitan penglibatan murid dlm menyokong usaha yg dijalankan oleh badan-badan tertentu utk kemapanan alam sekitar
Poster
14-18/03
3.2 Keharmonian Antara Manusia Dengan Alam Sekitar
Keadaan saling memerlukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara
Manusia sebagai pengurus alam yang bijaksana
Keharmonian antara manusia dgn alam sekitar perlu utk mengelakkan berlakunya bencana alam
-Menyokong usaha-usaha mengurus alam secara bijaksana
-Menerima hakikat bhw sumber alam yg tdk diurus dgn bijaksana akan mengakibatkan bencana alam
Menjalankan kajian kes bagi menilai keseimbangan amalan pengurusan alam dan keharmonian antara manusia dan alam sekitar
Peta
Risalah
3.3 Kemapanan Alam Sekitar
Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup
Undang-undang memandu manusia kea rah kebaikan
Undang-undang alam sekitar menjamin keseimbangan alam sekitar
Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang berkaitan dgn alam sekitar bagi menjamin keseimbangan alam
Kerja projek/ kempen kesedaran tentang peraturan dan undang-undang yg berkaitan dgb pengurusan alam sekitar
Buku rujukan
Risalah
21-25/03
Ujian Kelompok Bulan Mac
28/03-01/04
3.4 Peka Terhadap Isu-isu Alam Sekitar
Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikan Masa depan manusia dan alam sekitar bergantung pada gaya hidup masa kini
Perancangan dan tindakan manusia menentukan alam sekitar
-Menggunakan sumber semulajadi dgn penuh tanggungjawab
-Menggunakan ciptaan manusia dgn bertanggungjawab tanpa memusnahkan alam sekitar
-Lawatan ke hutan lipur/empangan/hutan simpan utk mengkaji penggunaan sumber alam dgn terancang
-Malayari laman web utk mendapat maklumat tt kesan peperangan dan ujian nuclear terhadap alam sekitar dan membincangkannya
Laman web
Majalah
04-08/04
4. Nilai Berkaitan Dengan Patriotisme
4.1 Cinta Akan Negara
Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri
Cinta Akan Negara asas kesejahteraan bersama
Keharmonian masyarakat majmuk menjadi kebanggaan negara
Berbangga dgn kepelbagaian agama dan budaya dlm masyarakat di Malaysia
Forum bertajuk’Kepelbagaian agama dan budaya mewujudkan kesejahteraan negara’
4.2 Taat Setia Kepada Raja Dan Negara
Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan Negara
Kesetiaan pada Negara tanda mendaulatkan negara
Kedaulatan Negara dipertahankan dan disanjung tinggi
-Mengekalkan diri drpd terlibat dgn anasir-anasir subversive yg akan mengamcam keselamatan negara
-Mencurah bakti dgn taat setia demi kedaulatan negara
-Mencurah bakti dgn taat setia demi kedaulatan Negara
-Menulis laporan ringkas mengenai peristiwa-peristiwa yg mengancam keselamatan negara
-Tayangan filem’Peristiwa di Bukit Kepong’dan filem’Lt,Adnan’ dan membincangkan kesetiaan pasukan polis dan tentera mempertahankan negara
Video dan tap
11-15/04
4.3 Sanggup Berkorban Untuk Negara
Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk Negara
Semangat patriotic mengharumkan nama negara
Rakyat sbg wakil negara di peringkat antarabangsa
-Kesanggupan berkhidmat dan bertindak sbg duta kecil mewakili negara
-Meneroka aktiviti baru dan mencabar utk mengharumkan nama negara
-Main peranan sbg duta kecil mewakili negara dlm pelbagai bidang utk menaikkan imej negara
-Menceburi/melibatkan diri dlm program-program kenegaraan yg boleh mengharumkan nama dan imej Negara
Video dan tap
5. Nilai Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia
5.1 Melindungi Hak Kanak-Kanak
Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna
Kanak-kanak berhak disayangi dan dilindungi
Perlindungan terhadap kanak-kanak tanggungjawab semua pihak
Menyedari dan menerima peranan pelbagai pihak dlm memberi perlindungan terhadap kanak-kanak
-Mengumpul maklumat dan berbincang tt undang-undang yg ada utk melindungi hak kanak-kanak
-Mencipta lirik bertemakan’Kanak-kanak perlu disayangi dan dilindungi’
Risalah
Suratkhabar
18-22/04
5.2 Menghormati Hak Wanita
Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan Negara
Wanita berjasa negara makmur
Wanita dlm pembangunan negara
Mengiktiraf sumbangan wanita dlm pelbagai bidang demi pembangunan negara
-Mencari maklumat tt sumbangan tokoh wanita kpd masyarakat dlm pelbagai bidang
-Perbincangan mengenai seorg wanita yg dikagumi yg boleh dijadikan idola
Laman web
Majalah
5.3 Melindungi Hak Pekerja
Menghormati, menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan Negara
Undang-undang menjamin kesejahteraan pekerja
Undang-undang melindungi hak pekerja
Menerima dan mematuhi undang-undang yg melindungi hak pekerja
-Mengumpul maklumat tentang undang-undang yg melindungi hak pekerja
-Membuat laporan berdasarkan cth-cth/kes-kes pekerja yg ditindas dan mengkaji tindakan yg diambil terhadap pihak yg menindas
Risalah
Internet
25-29/04
5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya
Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insane ciptaan Tuhan
Kecacatan bukan penghalang produktiviti
Golongan kurang berupaya memainkan peranan penting dlm pembangunan negara
Menerima bahawa golongan kurang berupaya juga dpt menyumbang dlm pelbagai bidang demi pembangunan negara
Membuat folio tt peranan dan sumbangan individu/golongan kurang berupaya dlm pelbagai bidang
Web site
Majalah
02-16/05
Ulangkaji Untuk
Peperiksaan Semester I
17-27/05
Peperiksaan
Semester I
01-10/06
Cuti Sekolah
Semester I
SEMESTER II
13-17/06
5.5 Melindungi Hak Pengguna
Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu, mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksploitasi
Hak pengguna terbela,masyarakat makmur
Kebajikan pengguna tanggungjawab bersama
Menyokong uasaha pelbagai pihak dalam melindungi dan menjamin hak pengguna
-Kempen kesedaran pengguna tt hak utk mendapat perkhidmatan dan brgan yg berkualiti
-Mengfhasilkan poster/cogan kata utk meningkatkan kesedaran tt hak pengguna
Laman web
Majalah
6. Nilai Berkaitan Dengan Demokrasi
6.1 Mematuhi Peraturan Dan Undang-Undang
Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada
Undang-undang antarabangsa menjamin kesejahteraan masyarakat global
Undang-undang antarabangsa utk kebaikan bersama
Menerima dan mematuhi undang-undang antarabangsa bagi menjamin keamanan sejagat
-Mengumpul maklumat dan berbincang tt undang-undang antarabangsa
-Kajian kes tt isu-isu undang-undang antarabangsa
-Ceramah tt undang-undang antarabangsa
Laman web
20-24/06
6.2 Kebebasan Bersuara
Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman
Media saluran komunikasi untuk manfaat bersama
Media sebagai saluran komunikasi
-Memahami peranan media sbg alat perhubungan
-Menggunakan saluran media dgn bertanggungjawab demi kebaikan bersama
-Menulis surat kpd pihak media ttt utk memberi pendapat dan pandangan tt isu-isu semasa demi kebaikan bersama
-Menyediakan bulletin bulanan moral sbg saluran utk menyarankan/meluahkan perasaan/idea dgn bertanggungjawab utk kebaikan bersama
Majalah
Suratkhabar
6.3 Kebebasan Beragama
Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia
Kebebasan beragama menjamin kesejahteraan bersama
Hormati amalan keagamaan setiap individu
Menerima bhw setiap individu bebas dan berhak melakukan kewajipan agama masing-masing
-Mencari maklumat tt cuti/masa pelepasan yg diperuntukkan bagi amalan keagamaan
-Pidato bertemakan’Kebebasan beragama di Malaysia’
Internet
Majalah
Suratkhabar
27/06-01/07
6.4 Penglibatan Diri Dalam Pembangunan Negara
Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan begara dengan mematuhi peraturan, undang-undang dan Perlembagaan Malaysia
Rakyat bertanggungjawab Negara makmur
Pembangunan Negara tanggungjawab setiap rakyat
-Melibatkan diri dlm aktiviti badan sukarela utk membangunkan negara
-Menyokong dan menjayakan projek dan program pembangunan negara
Lawatan sambil belajar ke salah sebuah badan sukarela dan mengumpul maklumat tt aktiviti badan tersebut dlm program pembangunan negara
Risalah
Suratkhabar
6.5 Sikap Keterbukaan
Bersedia memberi dan menerima pandangan, pembaharuan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia
Tindakan berasaskan saluran yg betul menjamin kepentingan bersama
Sikap terbuka dlm penyelesaian masalah demi kebaikan bersama
Menerima bahawa setiap masalah boleh diatasi mengikut saluran yg betul
-Main peranan tt penyelesaian sesuatu isu melalui saluran ttt.
-Perbincangan tt isu-isu global yg menggambarkan sikap keterbukaan
Risalah
Majalah
04-08/07
7. Nilai Berkaitan Dengan Keamanan Dan Keharmonian
7.1 Hidup Bersama Secara Aman
Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama, bangsa dan budaya
Persefahaman sejagat menjamin kesejahteraan masyarakat global
Keharmonian Global tanggungjawab bersama
Menyokong peranan yg dimainkan oleh pertubuhan antarabangsa dlm menjamin kesejahteraan sejagat
Membuat buku log berkaitan peranan pertubuhan antarabangsa
Laman web
7.2 Saling Membantu Dan Bekerjasama
Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu, komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat
Saling bekerjasama antara Negara menjamin kesejahteraan sejagat
Usaha baik antara negara dijayakan bersama
Menyokong kerjasama antara negara dlm pelbagai bidang bagi mengeratkan hubungan sejagat
Kajian kes tt kerjasama serantau dlm bidang ekonomi dan sosial
Suratkhabar
Majalah
11-15/07
7.3 Saling Menghormati Antara Negara
Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat
Hormat-menghormati antara negara asas hubungan yg harmoni
Menyokong dan melibatkan diri dlm pelbagai program kea rah mewujudkan hubungan yg baik antara negara
-Membincangkan pelaksanaan pelbagai program yg mewujudkan hubungan baik antara negara.
-Interaksi dgn rakan drpd negara jiran melalui internet atau surat menyurat.
Internet
Mulai 16/07
Ulangkaji Untuk
Peperiksaaan dan SPM
Ogos
Peperiksaan
Percubaan SPM
Ulangkaji Untuk
SPM
2

1 ulasan:

SURUPU berkata...

Hebat P & P tuan. Semoga perancangan menjadi realiti untuk bangsa dan negara.